Zajímavá fakta o ruštině aneb Věděli jste to?

Ruštinu má jako svou mateřštinu kolem 150 milonů lidí, což z ní činí 8. nejrozšířenější jazyk na světě.

Významná ruskojazyčná menšina, kolem 25 % obyvatel, žije v Kazachstánu, Estonsku a Lotyšsku.

Pokud se chcete stát astro/kosmonautem budete ruštinu potřebovat, je považována za mezinárodní jazyk astro/kosmonautiky.

Ruština je jedním z oficiálních jazyků OSN vedle angličtiny, francouzštiny, španělštiny, arabštiny a čínštiny.