Individuální výuka

Individuální výuka jazyků má mnoho výhod:

  • je časově flexibilní, můžete si upravit dobu konání
  • zaměřuje se přesně na vaše potřeby, rozvíjíte to, co je pro vás nejdůležitější
  • můžete si zvolit tempo výuky podle svých schopností
  • přesně odpovídá vaší úrovni

V jazykové agentuře AKAIA můžete individuálně studovat angličtinu, španělštinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, ruštinu nebo češtinu pro cizince.

U většiny jazyků si můžete vybrat, jestli budete studovat s českým lektorem nebo s rodilým mluvčím.

Cena za vyučovací hodinu s českým lektorem je od 350 Kč/45 minut, respektive 460 Kč/60 minut.Cena za vyučovací hodinu s rodilým mluvčím je od 400 Kč/45 minut, respektive 530 Kč/60 minut.