Zajímavá fakta o němčině aneb Věděli jste to?

Němčina je nejpoužívanější mateřský jazyk v rámci Evropské unie. Mluví jí téměř 100 milionů obyvatel Německa, Rakouska, Belgie a Lucemburska.

Němčina významně ovlivnila slovní zásobu češtiny. Z mnoha slov německého původu vybíráme například flaška (Flasche), vercajk (Werkzeug), rajzovat (reisen), špek (Speck), buřt (Wurst).

Němčina má několik různých dialektů, které jsou obtížně srozumitelné i pro rodilé mluvčí němčiny z jiných oblastí.

První tištěná kniha, Gutebergova bible, byla psána německy.